kmc-israel-branch

מרכז מדיטציה קדמפה
השלוחה בישראל

kadampa death

המדיטציה על המוות

סדרה קבועה: ימי רביעי
19:45 – 21:15
במתחם עדנה, סלמה 6, ת״א, ובזום
עם דניאל קורן

איך להבין את התודעה2

איך להבין את התודעה

סדרה קבועה: ימי שני
19:30 – 21:00
בסטודיו רבנו תם ובזום
עם דניאל קורן

קדמפה בלי טקסט

הצטרפות לקהילה

לפרטים ולהרשמה כמנוי

טנטרה קדמפה

מבוא לטנטרה

ימי שבת
ה22 וה29 לאפריל
11:00-12:30
בסטודיו רבנו תם
עם דניאל קורן

הזמנה7

ריטריט מדיטציה

יום חמישי-שבת
10-12.11.22
במצפה רמון
עם דניאל קורן